Články

Späť

  Základy teórie trénovania I. - Adaptácia

  Adaptácia – hlavný zákon trénovania

  Adaptácia znamená prispôsobenia sa organizmu na prostredie. Pri každej zmene prostredia sa organizmus snaží prispôsobiť novým podmienkam za účelom prežitia. V biológii je adaptácia považovaná za hlavnú vlastnosť živočíšnych druhov.

  Cvičenie alebo pravidelná fyzická aktivita je veľmi silný podnet pre adaptáciu. Hlavným cieľom trénovania je vyvolať špecifickú adaptáciu za účelom zlepšenia športovej výkonnosti.

  Z praktického hľadiska poznáme 4 dôležité vlastnosti adaptačného procesu pre športovú prípravu:

  1. Preťaženie
  2. Prispôsobenie, adaptácia
  3. Špecifickosť
  4. Individualizácia

  Preťaženie

  K vyvolaniu pozitívnych zmien vo výkonnosti musíme telo vystaviť silnému zaťaženiu tzv. preťaženiu. Adaptácia nastane iba v prípade, že tento tréningový podnet je vyšší ako je telo zvyknuté.

  Poznáme dva spôsoby ako dosiahnuť preťaženie:

  1. Zvýšením tréningového zaťaženia (intenzita, objem)
  2. Zmenou cviku resp. tréningového konceptu.

  Tréningové zaťaženie delíme na:

  • Stimulujúce výkonnosť
  • Udržiavajúce výkonnosť
  • Zhoršujúce výkonnosť

  So zlepšujúcou sa výkonnosťou atléta stúpa aj požiadavka na jeho tréningové zaťaženie. Dosiahnutie elitnej úrovne u športovca trvá vo všeobecnosti 8 až 12 rokov. Elitný vzpierač nadvíha približne 5000 ton ročne, čo je 10x viac ako začiatočník trénujúci 6 mesiacov. Tento rozdiel platí viac menej vo všetkých športoch.

  Prispôsobenie, adaptácia

  Ak je používaný jeden cvik s rovnakým zaťažením počas dostatočnej dlhej doby, nastáva zníženie dosahovaných zlepšení vo výkonnosti, ktoré tento cvik na začiatku spôsoboval tzv. adaptácia.

  Práve vďaka adaptácii sa tréningové programy musia pravidelne meniť. Cviky by mali byť volené tak aby sa čo najviac približovali k športovej disciplíne atléta z pohľadu svalovej koordinácie a fyziologických potrieb. Používa sa tzv. koeficient transferu cviku na určenie hodnoty ako veľmi vybraný cvik vplýva na zlepšenie tej ktorej konkrétnej vlastnosti atléta. Po adaptácii musí prísť k zmene tréningu.

  Zmenu tréningu môžeme rozdeliť na:

  • Kvantitatívnu napr. zmena celkovej nadvíhanej váhy, intenzity, tempa atď.
  • Kvalitatívnu napr. zmena cviku (konjugácia)

  Špecifickosť

  Adaptácia na tréning je vysoko špecifická a je známym faktom, že silový tréning zvyšuje silu aj objem a vytrvalostný tréning vyvoláva iné zmeny ako napríklad zvýšenie aeróbnej kapacity. Práve kvôli tejto špecifickosti sa v každom športe používajú iné tréningové postupy. Inými slovami špecifickosť môžeme popísať ako vplyv tréningových výsledkov na výkonnosť v danom športe.

  Individualizácia

  Každý z nás je iný a preto každý cvik pôsobí na nás inak. U niekoho môže mať za následok výrazné a u druhého len malé zlepšenie. Individuálizácia trénigového plánu je preto veľmi dôležité vo vrcholovom športe a používanie generalizovaných tréningov nie je ideálne.

  Martin Horniak, FTR Training

  AUTOR: Martin Horniak

  Zakladateľ FTR Hybrid Training, spolumajiteľ BodyWorldu, ultrabežec, crossfit atlét. Absolvent Level 1 a 2 Hybrid Athlete vedené Alexom Viadom, Complete Human Performance, študent Precise Nutrition Level 1. Ako tréner sa aktuálne špecializuje hlavne na prípravu ultrabežcov, crossfiterov a na prípravu vojakov do špeciálnych vojenských jednotiek.