Články

Späť

  Veríš si?

  Je to už raz tak. Každý máme dva rôzne postoje, podľa ktorých sa správame. Jeden je založený na sebaistote, na tom, že človek verí vo svoje schopnosti. Z tohto pohľadu človek vidí nekonečné možnosti do budúcnosti. Každú ťažkú situáciu vníma ako výzvu, možnosť vyťažiť z tejto situácie niečo naviac pre seba. Snaží sa veci a okolie pretvárať a nie sťažovať sa a ako prostriedok na úspech do budúcnosti vidí neustále zlepšovanie sa.

  Druhý postoj je opakom toho prvého. Človek vníma každú zmenu ako negatívnu a je zameraný viac-menej na zlyhanie. Cíti sa ako obeť, má pochyby o svojich schopnostiach a svojej hodnote.

  Každý z nás používa obidva postoje. Žijeme však v spoločnosti, ktorá nás skôr učí zameriavať sa na problémy a vyhľadávať problémy a nie hľadať riešenia. Sú milióny ľudí, ktorí sa sťažujú na nerovnosť, nespravodlivosť a iné, veľakrát pochybné krivdy. Ľudia s prevažne negatívnym postojom sa snažia vyhnúť zmenám a ťažkým situáciám. Snažia sa zotrvať a utiahnuť do svojej pohodlnnej zóny, v ktorej sa cítia dobre. Ale ako som už spomenul, po niekoľkých zmenách sa takáto zóna pohodlia zmenší a odlíši od okolia natoľko, že sa z nej stane jedna veľká zóna nepohodlia.

  Ako sa toto celé vzťahuje na šport a cvičenie? Jednoducho, telo je len akýmsi sluhom mozgu. Ak človek silno neverí v to, čo robí, nezáleží na tom, koľko má informácií o tréningu a výžive. Nebude ich schopný dobre použiť a bude mať neúspech. Zase a znova.

  Nanešťastie sa nedá sebavedomie získať prehltnutím nejakej zázračnej tabletky. Na druhej strane každý z nás sa môže voľne rozhodnúť, akým postojom bude prevažne žiť. Nemá to nič spoločné s vekom, pohlavím, národnosťou, spoločenským postavením a ani so schopnosťami.

  Tu sú niektoré techniky, ako si zvýšiť sebavedomie, počnúc dneškom!

  Svoju sebaistotu upevňujte každý deň

  Tak, ako keď nejete celý deň, budte hladný a slabý, tak aj keď nebudete nič robiť pre vašu sebaistotu, budete neistý. Vašu sebaistotu musíte upevňovať denne, aby narástla do požadovaných rozmerov. Na začiatok stačí nasledovné „cvičenie“. Každý deň si napíšte tri až päť vecí (úloh), ktoré ak splníte, tak to budete považovať za úspech.

  Napríklad zoznam vecí, ktoré musím splniť: ísť cvičiť, zjesť minimálne 5 dobrých jedál, pripraviť prezentáciu do práce, vybaviť e-maily. Spravte si podobný zoznam pre seba každý večer, pričom si ho pripomeniete nasledujúce ráno. Ďalší večer budeet môcť zhodnotiť, či bol deň úspešný, alebo nie.

  Aj keď sa vám to môže zdať na prvý pohľad také zdať, takéto cvičenie je všetko iné než triviálne a naivné. Je to prvý krok pre ľudí, ktorých sebavedomie trpí akútnou podvyživenosťou.

  Začnite obávanými vecami

  Po tom, čo ste si napísali spomínaných 3-5 vecí do zoznamu, zoraďte si ich podľa stupňa ťažkosti alebo neobľúbenosti. Ďalší deň začnite najťažšou a/alebo najneobľúbenejšou úlohou zo zoznamu. Ak to nespravíte, stane sa to, že začnete ľahkými vecami a tie ťažšie si budete posúvať na koniec, až ich nakoniec nespravíte.

  Ak sa pohybujete smerom k veciam, ktorých sa bojíte, vaše sebavedomie sa zvyšuje, ale ak od takýchto vecí utekáte, necháte kontrolu strachu a neistote. Keď budete stále utekať od ťažkých vecí, vybudujete si okolo seba pekné väzenie neistoty.

  Sľúbte si niečo

  Odpovedzte si na jednoduchú otázku. Klamete sa? (Myslím si, že dosť veľa ľudí si ani na túto otázku nevie úprimne a pravdivo odpovedať.) Základnou zložkou sebaistoty je viera v samého seba. Ak hlboko vo vnútri viete, že by ste mali niečo robiť (napríklad cvičiť), ale nerobíte to, klamete sami seba. A nebude trvať dlho, kým sa takýmto klamaním stratí celá vaša sebaúcta a sebaistota.

  Takže po tom, čo si urobíte zoznam vecí a zoradíte ich podľa ťažkosti, urobte si šľub. Sľúbte si, že spravíte veci v zozname a že ich spravíte podľa poradia.

  Zamerajte sa na zlepšovanie, nie na dokonalosť

  Po tom, čo si začnete vážiť sľuby dané samému sebe, mali by ste zabudnúť na dokonalosť. Dokonalosť asi neexistuje. Honba za dokonalosťou je asi taká istá, ako honba za vodou pri fatamorgáne. Dokonalosť je ilúzia a ak táto ilúzia je cieľom vo vašom živote – napríklad vo vašich vzťahoch, vašom výzore, vašej kariére – budete čeliť neustálemu pocitu sklamania a zlyhania.

  Ak sa na druhej strane zameriate na zlepšovanie, niečo, čo sa dá objektívne zmerať, budete sa cítiť sebavedomejšie a lepšie pri každom dosiahnutom zlepšení. Nedávajte si ciele, ktoré neexistujú – napríklad vypracovať si perfektné telo. Radšej sa zamerajte na zlepšenie (chcem pribrať 5 kg svalov za X týždňov), a tým sa vyhnete sklamaniam.

  Preto sa namiesto hľadania dokonalosti zamerajte na zlešovanie a tešte sa z úspechov.

  Snažte sa dodržať popísané techniky nasledujúcich 30 dní a uvidíte, že po tomto období pocítite skutočný rozdiel. Takže čo to bude pre vás? Sebaistota, alebo neistota? Zdá sa to ako ľahká otázka, ale je to rozhodnutie na celý život.