Články

Späť

  Prečo užívať kazeín pred spaním?

  Spánok a proteín

  Na zabezpečenie regenerácie a rastu svalov počas noci/spánku je potrebná relatívne vyššia dávka proteínu pred spaním? Vedci skúmali rôzne dávky proteínu (konkrétne kazeínu) pred spánkom a ich vplyv na tvorbu svalových bielkovín. Až dávka 40 g proteínu pred spaním mala štatisticky významný efekt na nárast tvorby svalových bielkovín, na rozdiel od 30 g alebo 20 g dávky.

  Predchádzajúci tréning navyše ešte zlepšil tvorbu svalových bielkovín, čo naznačuje lepšie zužitkovanie proteínu podaného pred spaním.

  Proteín pred spaním je užitočný ale aj pre lepšiu regeneráciu športovcov. Rovnaká dávka 40 g proteínu pred spaním zlepšila regeneráciu po večernom zápase u profesionálnych futbalistov, ako v kontrolnej skupine konzumujúcej iba 40 g sacharidov. Výkony vo výskoku po dopade boli lepšie pre futbalistov konzumujúcich proteín pred spaním ako v kontrolnej skupine, a to 12 a 36 hodín po zápase.

  Tieto výsledky sú o to významnejšie, že boli testovaní profesionálni futbalisti, ktorí už tak konzumovali relatívne vysoké dávky proteínu - 1,9 g/kg, a zároveň dostali potréningový nápoj po zápase obsahujúci 0,5 g/kg proteínu.

  1. Trommelen J, van Loon LJ: Pre-Sleep Protein Ingestion to Improve the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise Training. In: Nutrients. Nov 28;8(12). pii: E763. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27916799
  2. William Abbott, Adam Brett, Emma Cockburn, Tom Clifford: Presleep Casein Protein Ingestion: Acceleration of Functional Recovery in Professional Soccer Players. In: International Journal of Sports Physiology and Performance. https://journals.humankinetics.com/doi/10.1123/ijspp.2018-0385